Szanowni Państwo!

Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność za wsparcie, okazaną pomoc i zaangażowanie w organizację Pikników Rodzinnych, podczas których prowadzona była zbiórka na leczenie Renaty Sączawy.

Wójt Gminy Jeżowe zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości o przycięcie gałęzi drzew i krzewów przechodzących poza ogrodzenie posesji, gdyż znacznie ograniczają widoczność kierowcom i  utrudniają poruszanie się pieszych. Dodatkowo proszę o utrzymanie porządku w szczególności na nieruchomościach rolnych, gdzie zdegradowane czy zachwaszczone pola mogą stać się przyczyną pożarów lub siedliskiem szkodników glebowych i gryzoni.

Warto wiedzieć:

Bez zgłoszenia możemy usunąć do 30%  korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Warunek ten nie obowiązuje, gdy przycięcie ma na celu:

– usuwanie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

– utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa;

– wykonanie specjalistycznego zabiegu  celu przywrócenia statyki drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa w myśl ustawy Prawo ochrony przyrody stanowi uszkodzenia drzewa, natomiast usunięcie gałęzi przekraczających 50% korony stanowi zniszczenie drzewa.

W przypadku chęci zamiaru usunięcia całego drzewa, którego obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

wymaga dokonania zgłoszenia w Urzędzie Gminy.

Procedura zgłoszenia jest dostępna na:

http://jezowe.biuletyn.net/?bip=2&cid=103&id=68

Szanowni mieszkańcy!

Przypominamy, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, jeżeli na terenie funkcjonuje sieć kanalizacyjna.