7 kwietnia głosowaliśmy w wyborach samorządowych 2024!
Poniżej wyniki:

 
Wyniki w wyborach do Rady Gminy Jeżowe:
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_gminy/okregi/181203

 
Wyniki w wyborach Wójta Gminy Jeżowe:
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/wbp/okregi/181203

 

Od słów do czynów!

  

Zgodnie z wczorajszym artykułem, informujemy, że Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłosił przetarg na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki od m. Bojanów do m. Jeżowe (odcinkami) w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczy 10 milionów złotych na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki!

  

W dniu 2 kwietnia 2024 roku w Urzędzie Gminy w Jeżowem odbyło się oficjalne przekazanie nagród pieniężnych dla drużyny chłopców MDP OSP Jeżowe za zajęcie I miejsca i zdobycie Mistrzostwa w I Wojewódzkich Młodzieżowych Zawodach Halowych Sportowo-Pożarniczych.

Drużyna otrzymała nagrodę w wysokości 8000 złotych: 5000 zł od Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka oraz 3000 zł od Starosty Powiatu Niżańskiego Roberta Bednarza. W przekazaniu uczestniczyli także Z-ca Wójta Michał Wasyliszyn oraz Prezes OSP Jeżowe Leszek Rogala.