Przypominamy!
Jutro kończy się ostateczny termin złozenia wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500+ gwarantujacy przyznanie świadczenia na pełny roczny okres świadczeniowy z wyrównaniem od 1 pażdziernika. Do programu można przystąpic w dowolnym momencie, także po 31 października, jednak wówczas świadczenie wychowacze jest wypłacane od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

28 października 2017 roku w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum, odbył się X Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Szachowy „O złotego Jeża”.  Zgromadził on na starcie 199 szachistów z całej Polski, podzielonych na cztery grupy. Wartym odnotowania jest fakt, iż najliczniejszą grupę (134 zawodników) stanowili najmłodsi adepci tej pięknej gry, która doskonale stymuluje rozwój umysłowy dziecka.
Główną nagrodę turnieju zdobył 15 letni Miłosz Szpar z miejscowości Czarna w powiecie dębickim

Prezentujemy najstarsze historyczne mapy miejscowości Jeżów (obecnie Jeżowe) Wszystkie mapy pochodzą ze zdigitalizowanych kilka lat temu archiwaliów byłego Cesarstwa Austro-Węgier. Oryginały są przechowywane w Budapeszcie. Mapy są doskonałym materiałem źródłowym wiedzy o tym, jak historycznie rozwijała się nasza miejscowość i gmina w okresie blisko 100 lat swojej historii (1772-1869)

Ukazał się najnowszy, 33 numer "Gazety Jeżowskiej". Nowy numer będzie dostępny od najbliższego poniedziałku 30 października w podanych na fotografii punktach dystrybucji "Gazety Jeżowskiej"

20 października 2017 r. Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR otworzył dla mieszkańców  21 biur powiatowych, m.in. biuro powiatowe Agencji w Nisku. Zaproszone zostały dzieci, młodzież i dorośli, przedszkolaki, uczniowie, rolnicy i przedsiębiorcy – wszyscy, którzy chcieli poznać z bliska pracę ARiMR. Hasło przewodnie brzmiało „Razem wPROWowadzajmy zmiany na wsi, żyjmy bezpiecznie”. Dzień Otwarty w ARiMR zorganizowany został wspólnie z policją i strażą pożarną, a uświetnił m.in. Zespół Muzyczny z Jeżowego.