Prezentujemy ciekawą statystykę opracowaną na podstawie danych z Urzędu Stanu Cywilnego w Jeżowem, dotyczącą porównania liczby urodzin i zgonów na koniec I półrocza roku 2016 z danymi urodzin i zgonów na koniec I półrocza roku 2017, jak też liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy, z których wynikają trendy demograficzne odnotowane już rok temu.

Gmina Jeżowe jest w trakcie realizacji projektu „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jeżowe” (w okresie 1.02 2017 do 30.06.2018) Ten projekt jest realizowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projektem są objęte dwie szkoły w naszej gminie: ZS w Jacie i PSP w Groblach. W ramach projektu zaplanowano darmowe zajęcia dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli, zakupy sprzętu technicznego i pomocy naukowych do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, które w założeniu projektu mają przyczynić się do poprawy wyników w nauce i dać szansę na rozwijanie zainteresowań uczniów.

W dniu 5 września 2017r. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak zakupił samochód OPEL VIVARO dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywdach. Samochód jest pojazdem 9-miejscowym z roku 2015, z niskim przebiegiem 73 000 km. Koszt zakupu samochodu 87000,00zł. Opel VIVARO zastąpił 23 letni samochód marki Volkswagen 2.0 T-4, zakupiony w 2009 roku.

Przypominamy, że w dniach 3-20 października trwa głosowanie na pracownię Orange. W tym konkursie-głosowaniu startuje Stary Nart z naszej gminy, który chce utworzyć taką pracownię w budynku remizy OSP. Głosować można za pomocą profilu w serwisie Facebook lub za pomocą adresu e-mail.
Głosowaniem wesprzyjmy życzliwie mieszkańców Starego Nartu i pomóżmy im wywalczyć oczekiwaną pracownię Orange.

Bezpośredni link do głosowania