Dużym sukcesem mieszkańca Jeżowego Przemka Ciaka, zakończyła się rywalizacja w I ogólnopolskiej edycji GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE „Rowerem przez Polskę” - Przemek w klasyfikacji generalnej wyścigu zajął znakomite10 miejsce.

Pozytywnie został rozpatrzony wniosek Gminy Jeżowe o wsparcie z „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna tablica”, którego celem jest zapewnienie szkołom nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Do 6 PAŹDZIERNIKA zostały przedłużone zapisy do XVIII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” rozgrywanej w roku szkolnym 2017/2018.
Tak jak w poprzednich latach w rozgrywkach uczestniczyć mogą Szkoły Podstawowe, Uczniowskie Kluby Sportowe, Akademie Młodych Orłów, a także organizacje prowadzące działalność sportowo-edukacyjną. W tym roku, po raz pierwszy w historii Turnieju, zaproszone do rywalizacji są również Kluby Sportowe, które mogą zarejestrować zawodników według zasad zawartych w regulaminie turnieju.

Od 2 października została uruchomiona dodatkowa autobusowa linia komunikacyjna na trasie Sibigi-Jeżowe-Sibigi (przez Groble, Zaborczyny, Krzywdy, Kąty) w celu zapewnienia bezpiecznego dojazdu i powrotu ze szkoły dla uczniów uczących się w Publicznej Szkole Podstawowej w Groblach i Zespole Szkół w Jeżowem.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Tydzień temu Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Skarbnik Gminy Wiesław Łach zawarli umowę z Samorządem Województwa Podkarpackiego, reprezentowanym przez Wicemarszałek Zofię Kurowską i Członka Zarządu Lucjana Kuźniara, na dofinansowanie kwotą 1 999 182 zł budowy kanalizacji sanitarnej w Nowym Narcie.