Zakończyły się prace przy wymianie pokrycia dachowego na świetlicy w Zalesiu.

Regionalna Izba Gospodarcza informuje, iż od 1 września 2017r. zmienia się oprocentowanie preferencyjnych pożyczek i wynosi 1% w stosunku rocznym bez dodatkowych opłat i prowizji.

W przyszłym tygodniu powinny rozpocząć się prace przy remoncie drogi krajowej nr 19 Jeżowe – Kamień. Odcinek o długości blisko 2 km zostanie gruntownie przebudowany i zmodernizowany, zyska całkowicie nową nawierzchnię bitumiczną i asfaltowe obustronne pobocza o szerokości 120 cm.

Droga powiatowa Nr 1088R Nowy Nart – Stary Nart będzie przebudowana.

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak podpisał umowę na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Groblach.