Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji
Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Konkurs jest organizowany przez KRUS, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W 2018 roku jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a sam konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

W związku z rozpoczęciem przez firmę HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik realizacji projektu pn. „Przełam barierę – zbuduj swoją karierę!”, przesyłamy Państwu informację o możliwości skorzystania z  bezpłatnego wsparcia dla osób pozostających bez zatrudnienia, zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Odnośnik do strony projektu

Zgromadzenie zakonne Sióstr od Aniołów, które zbudowało i uruchamia w Jeżowem jedyne w powiecie niżańskim katolickie Anielskie Centrum Integracji pod patronatem Królowej Aniołów z Gietrzwałdu, w skład którego wchodzić będzie katolickie przedszkole i dom pomocy społecznej, zaprasza i rozpoczyna nabór do Przedszkola Integracyjnego. Nabór trwa do 16 kwietnia, liczba miejsc ograniczona.

20 lutego 2008 roku odszedł do Pana nasz ś.p. Ksiądz Ludwik Bielawski, długoletni proboszcz parafii Narodzenia NMP w Jeżowem. Dziś mija 10 rocznica jego śmierci.

W dniu 12 lutego  został uroczyście poświęcony przez ks. proboszcza Andrzeja Kołcza i oddany po kapitalnym remoncie, obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowem. Uroczystość miała miejsce w budynku ośrodka zdrowia z udziałem władz gminy Jeżowe, kadry medycznej, wykonawcy remontu, inspektorów nadzoru i zaproszonych gości.