Dla wszystkich osób, które zamierzają wnioskować o przyznanie zasiłków rodzinnych publikujemy wymagane dokumenty do uzyskania zasiłku rodzinnego (w plikach do pobrania)
Pliki należy pobrać , wydtukować , wypełnić, podpisać i złożyć Ośrodku Pomocy Społecznej (budynek Urzędu Gminy biuro nr 19).

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w II Edycji projektu pn: „Bierny dziś – aktywny jutro” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem przypomina, że od 1 sierpnia można składać wnioski do programu Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy.

Informacje i kontakt: OPS Jeżowe (Urząd Gminy Jeżowe) tel. 500 445 092.

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr zaprasza do udziału w projekcie „Kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu”.

"Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią..."
     W naszej gminie po raz drugi rozpoczęła się zbiórka makulatury na budowę studni w Czadzie. Dzięki akcji ubiegłorocznej udało się zebrać ponad 9 ton makulatury i wybudować studnię Św. Antoniego w wiosce Rassfill.