W niedziele 17 lipca, Ochotnicza Straż Pożarna w Jacie obchodziła jubileusz 70-lecia. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Jacie, której przewodniczył ks. proboszcz Janusz Depciuch.

KOMUNIKAT

USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ODBIORCÓW NIEKTÓRYCH PALIW STAŁYCH W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU TYCH PALIW

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno- ściekowa”. Na przedmiotową listę został wpisany wniosek gminy Jeżowe pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zaborczyny w Gminie Jeżowe”. Wnioskowana kwota pomocy to 2 931 468,00 zł.

11 lipca 2022 r. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak oraz Skarbnik Wiesław Łach podpisali umowę na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Województwo Podkarpackie reprezentowała Wicemarszałek Ewa Draus. W spotkaniu, które miało miejsce w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, uczestniczyli również Starosta Niżański Robert Bednarz, Wójtowie, Burmistrzowie i Skarbnicy z wszystkich gmin Powiatu Niżańskiego.

11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej. Data ta ściśle związana jest z wydarzeniami z 11 lipca 1943 r., kiedy to działające na tamtych terenach oddziały Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA),a także dywizja SS Galizien oraz inne ukraińskie formacje współpracujące z Niemcami dokonały skoordynowanego ataku na ludność cywilną Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.