LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Po raz ostatni badanie bez skierowania lekarskiego będą mogły wykonać Panie, które urodziły się w 1953 roku.

Faktury proszę dostarczyć do 20 czerwca 2022r. do Zespołu Obsługi Szkół w Jeżowem (faktury wystawione od stycznia do czerwca 2022r.). Ważne aby na wystawionej fakturze np. spodnie, obuwie, artykuł w nazwie miał adnotacje „sportowe” ( w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja i podpis odbiorcy faktury). Suma faktur powinna być wystawiona w pełnej kwocie przyznanego stypendium (kwota przyznanego stypendium w decyzji z Urzędu Gminy Jeżowe).

Mieszkańcy Gminy Jeżowe, w dniu 17 czerwiec 2022 roku (piątek), Urząd Gminy Jeżowe będzie nieczynny.
 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z.o.o. w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Województwa Podkarpackiego przygotował propozycję wsparcia finansowego w postaci pożyczek de minimis

  • Pożyczka na budowę, rozbudowę / modernizację środków trwałych z pomocą de minimis.
  • Pożyczka na zakup urządzeń i maszyn z pomocą de minimis.