Czcigodni Kapłani!


W dniu Wielkiego Czwartku pragniemy przekazać Wam najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy wdzięczności za ofiarną posługę kapłańską. Wielki Tydzień jest czasem, w którym z wdzięcznością patrzymy na Wasze życie poświęcone Bogu i ludziom. Podążanie za Jezusem jest pięknym, lecz często trudnym powołaniem.

Niebawem rozpoczęcie prac II Etapu w zabytkowym Parku Podworskim zlokalizowanym w Nowym Narcie. W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak przy kontrasygnacie Skarbnika Wiesława Łacha, w obecności Zastępcy Wójta Michała Wasyliszyna zawarł umowę na realizację zadania pn. „Prace renowacyjne w Zabytkowym Parku w Nowym Narcie – etap II”. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „FERAMENTA” Krzysztof Piela.


W dniu 19 marca 2024 r. oprócz jubileuszy małżeńskich, odbyła się również uroczysta inauguracja programu 𝐆𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐏𝐫𝐳𝐲𝐣𝐚𝐳𝐧𝐚 𝐒𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫𝐨𝐦 - Ogólnopolska Karta Seniora, zainicjowanego przez Wójta Gminy Jeżowe, Pana Marka Stępaka. Podczas uroczystości Ambasador Stowarzyszenia MANKO – Głos Seniora, Pan Marek Pilch, przekazał Wójtowi Gminy Jeżowe, Certyfikat Gmina Przyjazna Seniorom.

Od dłuższego czasu priorytetem jest rozbudowa oferty medycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżowem. Obecnie trwają prace nad adaptacją pomieszczeń w celu utworzenia Przychodni Specjalistycznej. Dwa lata temu podjęto rozmowę z Dyrekcją Szpitala w Nisku przy współpracy ze Starostwem Powiatowym. Wnioski o rozszerzenie oferty o specjalistów 𝐳 𝐠𝐢𝐧𝐞𝐤𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐢, 𝐤𝐚𝐫𝐝𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐢, 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐢 𝐢 𝐨𝐫𝐭𝐨𝐩𝐞𝐝𝐢𝐢 zostały złożone do Narodowego Funduszu Zdrowia. Dyrektor szpitala zapewnił o pozyskaniu środków finansowych na ten cel jeszcze w bieżącym roku.