Na terenie naszej Gminy w miejscowości Cholewiana Góra błąka się pies.

Na terenie naszej Gminy w miejscowości Jeżowe - Pikuły błąka się pies.

11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian. To ważne święto upamiętnia tragiczne wydarzenia związane z losami polskich mieszkańców Kresów Wschodnich, którzy padli ofiarą zbrodni w okresie II wojny światowej i powojennych represji.

W dniu 9 lipca odbyły się Zawody Sportowo - Pożarnicze: Jeżowe - Kamień 2023. Głównym organizatorem była jednostka OSP Jeżowe. Zawody zostały objęte patronatem Wójta Gminy Jeżowe oraz Wójta Gminy Kamień.

W wydarzeniu wzięli udział członkowie jednostek OSP z terenu gminy Jeżowe (1 drużyna kobieca oraz 6 drużyn męskich) i jednostki OSP z gminy Kamień (6 drużyn męskich).