Dokładnie 40 lat temu, 13 maja 1981 r. o godzinie 17:19,  na placu św. Piotra w Rzymie doszło do zamachu na życie Jana Pawła II. Strzał oddał 23- letni Turek Mehmet Ali Agca. Ciężko ranionego Papieża natychmiast przewieziono do kliniki w Gemelli, gdzie rozpoczęła się kilkugodzinna walka o jego życie. Po równo 3 miesiącach Ojciec Święty opuścił klinikę.

Wójt Gminy Jeżowe informuje, że możliwy jest odbiór decyzji zmieniającej stypendium szkolne.

Złożony przez Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Podniesienie jakości kształcenia SSM I st. w Jeżowem” został pozytywnie rozpatrzony.

Dnia 30 kwietnia br. Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak przy kontrasygnacie Skarbnika – Wiesława Łacha oraz Krzysztof Koc reprezentujący firmę ZRB KOREM Kazimierz Koc Sp. j. zawarli umowę na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywdy, Jeżowe – Gmina Jeżowe”.