W przyszłym tygodniu powinny rozpocząć się prace przy remoncie drogi krajowej nr 19 Jeżowe – Kamień. Odcinek o długości blisko 2 km zostanie gruntownie przebudowany i zmodernizowany, zyska całkowicie nową nawierzchnię bitumiczną i asfaltowe obustronne pobocza o szerokości 120 cm.

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak podpisał umowę na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Groblach.

Gmina Jeżowe organizuje zajęcia nauki pływania w ramach projektu pn.: „Jeżowe - Umiem pływać 2017".

W dni dzisiejszym rozpoczął się nowy rok szkolny 2017/2018. W szkołach podległych samorządowi gminy w klasach 1 do 7 naukę rozpoczęło 739 uczniów, w gimnazjach 216 uczniów, w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach 309 dzieci, w samorządowej szkole muzycznej 120 uczniów, a w jedynej szkole średniej na terenie naszej gminy Zespole Szkół w Jeżowem finansowanej przez samorząd powiatowy 148 uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum budowlanego i fryzjerskiego.

Gmina Jeżowe informuje, że zakończono realizację zadania pn.  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżowe w roku 2017”  wzrealizowanego przy udziale środków z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.