Zbiórka makulatury na budowę studni w Czadzie, potrwa jeszcze 2 tygodnie. Wszystkich którzy zdecydują się wesprzeć akcję serdecznie zapraszamy. Jednocześnie prosimy o nie wrzucanie do kontenera makulatury opakowanej w folię, styropian lub inne tworzywa sztuczne.

Poniżej zamieszczamy listy Prezesa KRUS, zawierające życzenia z okazji Święta Plonów oraz informację na temat możliwości uzyskania pomocy w opłacaniu składek, jeżeli gospodarstwo ucierpiało w wyniku wichur i nawałnic.

20 sierpnia na terenie rekreacyjnym nad zalewem w Jarocinie odbyły się Dożynki Powiatu Niżańskiego. Pogoda była wyjątkowo deszczowa, wieńce dożynkowe po Mszy Świętej zostały w kościele, aby nie zmokły.

Gmina Jeżowe jest zobowiązana do przekazania swoim mieszkańcom prawdziwych, rzetelnych i niezmanipulowanych informacji odnośnie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie gminy Jeżowe” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE, oś priorytetowa III Czysta energia.

W dniu 22 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Jeżowe odbyło się wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nauczycielowi Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Jeżowem, dla którego Gmina Jeżowe jest organem prowadzącym.