11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej. Data ta ściśle związana jest z wydarzeniami z 11 lipca 1943 r., kiedy to działające na tamtych terenach oddziały Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA),a także dywizja SS Galizien oraz inne ukraińskie formacje współpracujące z Niemcami dokonały skoordynowanego ataku na ludność cywilną Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.

W czerwcu br. jubileusze 70- i 100- lecia istnienia parafii świętowali mieszkańcy Cholewianej Góry i Nowego Nartu.

Szanowni Państwo !

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę (nie dotyczy szkód w środkach trwałych, tj. drzewach i krzewach owocowych) producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji, bez udziału komisji gminnej szacującej szkody.