Wójt Gminy Jeżowe zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem środków na wymianę źródła ciepła oraz przeprowadzeniem termomodernizacji swojego domu do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Programu „Czyste Powietrze”.

Gmina Jeżowe informuje o zakończeniu realizacji zadania pn.  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżowe” w roku 2021, zrealizowanego przy udziale środków z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej została wybrana jako lektura w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 2021, prowadzonej pod patronatem honorowym pary prezydenckiej. Po raz kolejny do tej akcji włączyła się także gmina Jeżowe. Ponieważ w poprzednich latach odbywała się ona w pozostałych miejscowościach gminy – przyszła kolej na samo Jeżowe.

Na terenie naszej Gminy w miejscowości Groble błąka się pies.