Koordynator realizacji przewozów pacjentów do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 przypomina, iż w dalszym ciągu istnieje możliwości skorzystania z bezpłatnego dowozu.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2021- 2023 zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 21 lipca 2021r. o godz. 15.30 w Niżańskim Centrum Kultury "Sokół" w Nisku.   

Cztery organizacje z terenu województwa podkarpackiego: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna sięgnęły po środki w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023”.

Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dnia 2 lipca br. podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 11+162,00 – 11+410,95 w m. Jata”.