Projekt „Kierunek - Kariera” realizowany jest przez HOG POLSKA Jakub Gibała w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy.

Ostrzeżenia meteorologiczne:
 
Burze z gradem
stopień: 2
prawdopodobieństwo: 80%

Wynajem pomieszczeń Ośrodka Zdrowia.

W dniu 14 maja 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie i poświecenie zmodernizowanego budynku we wsi Groble w gminie Jeżowe. W oficjalnym otwarcie obiektu oraz jego poświęceniu uczestniczyli w nim m.in. poseł Jerzy Paul, dyrektor biura poselskiego posła Mieczysława Miazgi Sławomir Spaczyński, ks. Proboszcz Bartosz Rachwał, starosta niżański Robert Bednarz i wicestarosta Adam Mach, wójt gminy Jeżowe Marek Stępak, zastępca wójta Michał Wasyliszyn, sołtys wsi Barbara Fusiek , dyrektor GCK w Jeżowem Zbigniew Bednarz i prezes OSP w Groblach Mariusz Wojtanowicz oraz inni zaproszeni goście. Licznie zebrali się też druhowie strażacy oraz mieszkańcy Grobel i okolicznych wsi. Nie zabrakło także wykonawcy inwestycji Pana Jana Kopacza, oraz inspektorów nadzoru.

Poszukujemy właściciela zbłąkanego pieska lub osoby chętnej do jego adopcji.