W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jeżowe ogłosił przetarg na: "Dostawa lekkiego samochodu operacyjnego dla OSP Jeżowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t."

Budowa chodników to jeden z etapów prac gruntownego remontu drogi wojewódzkiej nr 861 przebiegającej przez Jeżowe w ramach przetargu Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na zadanie pn. „Przebudowa/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”.

  W parku rekreacyjnym w Jeżowem (obok stadionu) została ukończona budowa nowego placu zabaw dla dzieci wraz z nawierzchnią bezpieczną i małą siłownią terenową.

Rada Gminy Jeżowe udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe z tytułu wykonania budżetu Gminy Jeżowe za 2016r. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych (dwóch było nieobecnych) Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych, 1 był przeciw i 1 wstrzymał się od głosu.

Z inicjatywy Sołtys wsi Groble, Pani Barbary Fusiek został odnowiony plac zabaw dla dzieci znajdujący się na boisku sportowym w Groblach.