W dniu 17 maja 2019r o godz. 16.00 w Sali nr 20 Urzędu Gminy Jeżowe odbędzie się szkolenie  obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego  w dniu 26 maja 2019r
Szkolenie poprowadzi urzędnik wyborczy- Pani Danuta Janiec.

Złożenie wniosku do Ministra Edukacji Narodowej, o środki na zakup książek do bibliotek szkolnych z rządowego programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego w latach 2016-2020, pozwoli Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum na zwiększenie liczby woluminów w bibliotece szkolnej.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak podpisał umowę z firmą Usługi Remontowo Budowlane Stanisław Kozioł z Ulanowa na modernizację gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy "Sparta" Jeżowe".

Uroczyste Obchody 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gminie Jeżowe rozpoczęły się zbiórką Pocztów Sztandarowych z szkół i Jednostek OSP oraz organizacji z terenu gminy, harcerzy, zaproszonych gości i mieszkańców przed Gminnym Centrum Kultury.

Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w ramach planowanych naborów wniosków.