W ubiegłym tygodniu miał miejsce odbiór końcowy inwestycji dotyczącej prac renowacyjnych w zabytkowym Parku Podworskim w Nowym Narcie, obejmujących dwa etapy projektu:

  1. Zadanie pn. „Prace renowacyjne w zabytkowym Parku Podworskim w Nowym Narcie”.

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 10 stosów drewna w miejscowości Jeżowe oraz zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup stosu drewna w miejscowości Nowy Nart.

GK.671.40.2024

Jeżowe, 13.06.2024 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JEŻOWE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Jeżowe

 

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu w składzie 3-osobowym oddalił protest wyborczy Kazimierza Bujaka, który przegrał wybory na Wójta Gminy Jeżowe z Markiem Stępakiem.

Sąd Okręgowy oddalił protest w całości stwierdzając, że żaden z zarzutów przedstawionych przez Kazimierza Bujaka nie ma uzasadnienia w dokumentach. Kazimierz Bujak zapowiedział apelację w tej sprawie.