W dniu 3 listopada została odebrana i oddana do użytku mieszkańców sołectwa Jeżowe Zagościniec, droga dojazdowa do gruntów rolnych o długości 700m. Ta droga w Kowalach o szerokości 3 metrów z obustronnymi poboczami została zbudowana nie z asfaltu, lecz utwardzonego mechanicznie kruszywa łamanego, dzięki czemu bardzo ładnie i naturalnie wygląda oraz nie pogarsza piękna krajobrazu w sołectwie, zachowując wszystkie parametry trwałości i przydatności do celów rolniczych i turystycznych.

Od maja tego roku trwają prace remontowe drogi wojewódzkiej nr 861 w Jeżowem. Roboty są prowadzone przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego, które wygrało przetarg na wykonanie remontu drogi o wartości blisko 9 milionów złotych. Wykonany został już chodnik wraz z odwodnieniem w Jeżowem Podgórzu i wyrównane chodniki w Jeżowem Centrum.

W dniu 31 października przedstawiciele władz gminy Jeżowe i inspektorzy nadzoru dokonali odbioru technicznego remontu pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia wykonanego przez firmę Famark - Krzysztofa Markowicza. Po odbiorze technicznym ośrodek zdrowia czeka jeszcze uzyskanie decyzji organów zewnętrznych oraz zakup i montaż wyposażenia (m.in. rolety, wieszaki, krzesła, wyposażenie łazienek, sprzęt i środki do utrzymania czystości, oznakowanie gabinetów i pomieszczeń, elementy dekoracyjne. itp.) 

Ponad tydzień temu udostępniliśmy Państwu fotografie miejscowości Jeżów (obecnie Jeżowe) z oryginalnych map historycznych Cesarstwa Austro-Węgier zdigitalizowanych kilka lat temu na podstawie archiwalnych map wojskowych cesarstwa. Dzisiaj, u początku weekendu podajemy linki do samodzielnego przeglądania online tych wyjątkowych map. Jak już wspomnieliśmy mapy te "są doskonałym materiałem źródłowym wiedzy o tym, jak historycznie rozwijała się nasza miejscowość i gmina w okresie 100 lat swojej historii (1772-1887)"

Władze gminy Jeżowe realizują ambitny program rozwojowy gminy uchwalony w jej strategii i planach budżetowych. Zadanie prowadzenia prorozwojowej i inwestycyjnej polityki nie jest zadaniem łatwym w sytuacji potężnego zadłużenia gminy odziedziczonego po poprzedniej ekipie rządzącej. Gmina Jeżowe w roku 2014 była jedną z dwóch najbardziej zadłużonych gmin w powiecie niżańskim z zadłużeniem na poziomie 35% ( w tej niechlubnej statystyce wyprzedziła nas jedynie gmina Krzeszów - dług ponad 50%)