Firma Budimex S.A. złożyła najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Jeżowe Podgórze do węzła Kamień o dł. ok. 10,5 km. Wczoraj przetarg został rozstrzygnięty i firma Budimex została wybrana wykonawcą tego odcinka. Zbuduje go za kwotę brutto 333 520 613,12 zł w terminie 34 miesięcy od podpisania umowy.

W Wielki Czwartek Kościół Katolicki rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Łacińskie słowo triduum oznacza dokładnie "trzy dni". Można więc rozumieć triduum również jako trzy fazy Odkupienia: ostatnia wieczerza i ustanowienie Eucharystii, śmierć Chrystusa na krzyżu oraz złożenie w grobie i cud Zmartwychwstania. W te dni poprzedzające Wielkanoc katolicy na całym świecie w skupieniu i modlitwie przygotowują się na mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, a następnie na cud Zmartwychwstania Pańskiego.

Od 1 lutego 2018r w Starym Narcie jest czynna świetlica wiejska, w której Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Stary Nart zorganizowało zajęcia i warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. W ramach spotkań warsztatowych uczestnicy wykonywali plamy wielkanocne, tak indywidulane jak i te przygotowywane na konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną pn. "Moja Palma Wielkanocna 2018”, którego finał odbył się w Niedzielę Palmową, 25 marca w Bielińcu, a został zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec.

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło III edycję Rządowego Programu KLUB i przeznaczyło na jego realizację kwotę 40 mln złotych, co pozwoli dofinansować około 3700 klubów sportowych w całej Polsce. 

Po Świętach Zmartwychwstania Pańskiego, w dniach 3-4 kwietnia odbędzie się zbiórka odpadów budowlanych, rozbiórkowych, popiołu i odpadów biodegradowalnych -  oraz w dniu 12 kwietnia - zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych