Trzy miejsca na podium przywieźli druhowie i druhny ochotniczych straży pożarnych z naszej gminy z Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Krzeszowie:

W piątek 23 czerwca w 10 gminnych szkołach ( w tym 9 finansowanych przez samorząd gminny) zakończył się rok szkolny 2016/2017.
Zakończenie roku szkolnego było poprzedzone uczestnictwem nauczycieli, rodziców i uczniów w dziękczynnych Mszach Św. w kościołach parafialnych, następnie w każdej szkole miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego.   

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jeżowe ogłosił przetarg na: "Dostawa lekkiego samochodu operacyjnego dla OSP Jeżowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t."

Dla 977 uczniów ze szkół podległych samorządowi gminy Jeżowe (644 uczniów szkół podstawowych, 333 uczniów gimnazjów, w tym 117 absolwentów, którzy rozpoczną naukę w szkołach średnich) rozpoczęły się WAKACJE !!!

Z okazji zakończenia roku szkolnego i początku wakacji Wójt Gminy Jeżowe kieruje życzenia do wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkół.

Budowa chodników to jeden z etapów prac gruntownego remontu drogi wojewódzkiej nr 861 przebiegającej przez Jeżowe w ramach przetargu Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na zadanie pn. „Przebudowa/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”.