Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem uruchomił infolinię, gdzie osoby (pozostające w kwarantannie) mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje oraz zgłosić potrzeby w zakresie dostarczania posiłku, żywności, lekarstw (po przeprowadzeniu weryfikacji ze strony pracownika OPS), a także uzyskania pomocy psychologicznej.


Infolinia OPS: tel.: 517 494 289 (czynna w godzinach: 7.30-19.00).


Jednocześnie prosimy rodziny osób starszych oraz samotnie gospodarujących, by uwrażliwiły się na potrzeby swoich bliskich i zadbały o zaspokojenie ich potrzeb.