W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zwracamy się z uprzejmą prośbą, do osób załatwiających sprawy w Urzędzie Gminy w Jeżowem oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowem, o ograniczenie do minimum liczby osób zaangażowanych w załatwianie spraw.


Apelujemy również o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.


Prosimy Państwa  o zachowanie spokoju, wzmożoną ostrożność higieniczną oraz zwrócenie uwagi na objawy związane z temperaturą powyżej 38 stopni C, bólami mięśni i trudnościami w oddychaniu.


W takich wypadkach prosimy o wyłącznie telefoniczne zgłaszanie się do Powiatowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku pod nr tel.: 15 8412010 od poniedziałku do niedzieli  w godz. 7:30 – 15:05, a poza godzinami urzędowania z numerem alarmowym   695 477 970. Pamiętajmy o osobach starszych i samotnych.   

Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższej prośby.