Od 12 do 25 marca zawieszono zajęcia w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Jeżowe. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Co to oznacza dla ucznia i rodzica:


Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

 Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu, przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

  Dyrektor poinformuje uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni.