Gmina Jeżowe wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jeżowem podjęła działania mające na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Powzięto szereg decyzji o charakterze prewencyjnym, zabezpieczono miejsca do odbywania kwarantanny i wiele innych, mających kluczowe znaczenie w walce z pandemią COVID-19. Została uruchomiona przez Ośrodek Pomocy Społecznej specjalna infolinia, gdzie osoby potrzebujące mogą uzyskać niezbędne informacje oraz zgłosić potrzeby w zakresie dostarczania posiłku, żywności, lekarstw, możliwości uzyskania pomocy psychologicznej.

Kolejnym ważnym krokiem był zakup płynów do dezynfekcji, które trafiły do wszystkich szkół z terenu gminy, a także do ośrodka zdrowia, jednostek OSP, pracowników OPS, Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Rozpoczęta została również dystrybucja maseczek ochronnych. Pierwsza partia już uszytych maseczek jednorazowych trafiła do strażaków z OSP, opiekunek i pracowników socjalnych. Zakupiono materiał do dalszego szycia, z którego tym razem powstaną maseczki ochronne wielokrotnego użytku. W pierwszej kolejności trafią do seniorów z Dziennego Domu Pomocy w Gminie Jeżowe oraz seniorów objętych usługami opiekuńczymi. W produkcję maseczek zaangażowali się pracownicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Gminie Jeżowe. Chęć ich szycia zadeklarowało także Gminne Centrum Kultury.

Przypominamy również wszystkim mieszkańcom naszej gminy, że od dzisiaj wchodzi w życie obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych.