Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Jeżowem - stan na 2016 r.

 1. Prezes  - Marek Stępak
 2. Wiceprezes - Tadeusz Kołodziej
 3. Wiceprezes - Mieczysław Kołodziej
 4. Komendant Gminny - Leszek Rogala
 5. Sekretarz - Marek Błądek
 6. Skarbnik - Jan Sudoł
 7. Członek Prezydium - Mirosław Bajek
 8. Członek Prezydium - Mariusz Wojtanowicz
 9. Członek Prezydium - Szymon Żak
 10. Członek Prezydium - Bogdan Świątek
 11. Członek Prezydium - Dariusz Wraga
 12. Członek Zarządu - Ks. Krzysztof Pałac
 13. Członek Zarządu - Łukasz Kalinowski
 14. Członek Zarządu - Gabriel Lesiczka
 15. Członek Zarządu - Mateusz Surdyka
 16. Członek Zarządu - Stanisław Rębisz
 17. Członek Zarządu - Zbigniew Chowaniec
 18. Członek Zarządu - Józef Piróg
 19. Członek Zarządu - Stnisław Czubat
 20. Członek Zarządu - Michał Wasyliszyn
 21. Członek Zarządu - Czesław Pasiak

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego  Związku OSP RP w Jeżowem

 1. Przewodniczący  - Michał Piędel
 2. Wiceprzewodniczacy - Wiesław Puzio
 3. Sekretarz - Piotr Bajek
 4. Członek  - Wiesław Drabik
 5. Członek - Stanisław Olejarz

Do Składu Zarząd Oddziału Powiatowego  Związku OSP RP w Nisku weszli:

 1. Marek Stępak
 2. Leszek Rogala
 3. Marek Błądek

Do Składu  Komisji Rewizyjnej Zarząd Oddziału Powiatowego  Związku OSP RP w Nisku weszedł:

 1.  -