Orkiestra dęta powstała w 1981 r., założycielami byli organista Stanisław Wrona (pierwszy kapelmistrz orkiestry) i ks. prałat Ludwik Bielawski (ówczesny proboszcz parafii Jeżowe). Liczyyła 25 członków. Cześć instrumentów dętych zakupił ks. Bielawski, a pozostali członkowie orkiestry grali na własnych instrumentach. Dla orkiestry pozyskano z wojska płaszcze. Orkiestrę wspomagał też Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Tarnobrzegu, zakupując dla niej kilka instrumentów oraz przekazując cześć mundurów strażackich. Ponadto orkiestra otrzymywała niewielkie wsparcie od Urzędu Gminy Jeżowe.


W roku 1998 nastąpiła zmiana kapelmistrza. Został nim Mieczysław Paruch z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Od tego czasu orkiestra przeszła na utrzymanie budżetu gminy Jeżowe. W tym czasie wójt Jeżowego Gabriel Lesiczka poczynił dużo starań, aby poprawić wizerunek orkiestry. Wójt zakupił dla orkiestry 28 kompletów mundurów wyjściowych, 33, kurtki, 19 instrumentów muzycznych oraz inne akcesoria muzyczne. Ponadto orkiestra otrzymała instrumenty od sponsorów: Romana Kumora, Jana Radomskiego, Tadeusza Czaka, mieszkańca gminy Atzenbrungg (Austria), proboszcza parafii Jeżowe, ks. Krzysztofa Pałaca.


Obecnie orkiestra liczy 40 członków w tym połowa to młodzież. Pracą orkiestry kieruje zarząd, którego prezesem jest dh. Stanisław Drzymała. Prezesami orkiestry byli kolejno: Mieczysław Rychlak, Stanisław Drzymała, Franciszek Gumieniak, Józef Majowicz. W okresie swojej działalności orkiestra występowała na wielu przeglądach orkiestr dętych organizowanych przezf Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, a w roku 1992, była organizatorem Wojewódkiego Przeglądu Orkiestr Dętych i zakwalifikowała się do przeglądu wojewódzkiego. Orkiestra występowała podczas wizyty Papieża Jana Pawła II w Rzeszowie. Każdego roku swoimi występami uświetnia wiele uroczystości świeckich i religijnych na terenie gminy i powiatów woj. podkarpackiego, wykonując utwory strażackie, patriotyczne, religijne i ludowe.


W roku 2004 orkiestra występowała gościnnie w partnerskiej gminie Atzenbrugg w Austrii . W latach 2005 – 2011 orkiestra otrzymała 22 instrumenty muzyczne , 22 mundury strażackie i 33 kurtki wyjściowe , a Pan Czak Jan mieszkaniec gminy Atzenbrugg przekazał orkiestrze 13 instrumentów muzycznych. Obecnie Orkiestra ma siedzibę przy remizie OSP Jeżowe.