Jednostka powstała w 1912 r., liczy obecnie 51 druhów, posiada remizę i 3 samochody: „Jelcz", "Fiat Ducato" i „Lublin III". W 2010 r jednostka nabyła nowoczesny samochód pożarniczy Mercedes-Benz z 5000 litrową beczką, a w roku 2017 samochód Fiat Ducato. Ponadto posiada motopompę PO-5 , pływającą Niagarę i Froggy , 2 pompy szlamowe , motopompę Tohatsu , 3 piły spalinowe, 2 agregaty prądotwórcze. 

 

Zarząd OSP Jeżowe:

 1. Prezes – Leszek Rogala
 2. Wiceprezes - Łukasz Kalinowski
 3. Naczelnik – Michał Piędel
 4. Zastępca Naczelnika - Adam Rurak
 5. Sekretarz – Andrzej Kołodziej
 6. Skarbnik – Tadeusz  Bizior
 7. Gospodarz – Miazga Kazimierz
 8. Członek Zarządu –  Dominik Mul
 

Komisja Rewizyjna  OSP Jeżowe:

 1. Przewodniczący – Kazimierz Kolano
 2. Sekretarz –  Dariusz Olko
 3. Członek – Grzegorz Mazur
 

Jeżowe Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 1991 - 1996: Mieczysław Rogala - prezes, Mieczysław Cisek - naczelnik, Jan Ożóg - wiceprezes, Henryk Drzymała - wicenaczelnik, Julian Ożóg - sekretarz, Ludwik Szewc - skarbnik, Mieczysław Głuszak - gospodarz. W roku 1996 nastąpiły zmiany i zarząd działał w składzie: Mieczysław Cisek - prezes, Kazimierz Gwóźdź - naczelnik, Julian Ożóg - sekretarz, Ludwik Szewc - skarbnik, Krzysztof Furtak - gospodarz. 29 maja 1995 r. decyzją komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Ochotniczą Straż Pożarną Jeżowe włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

W dniu 14.11.2001 r. jednostka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie z zarządem w następującym składzie: Mieczysław Cisek - prezes, Józef Mścisz - wiceprezes, Drzymała Adam - naczelnik, Michał Piedel - wicenaczelnik, Mieczysław Głuszak -sekretarz, Ludwik Szewc - skarbnik, Krzysztof Furtak - gospodarz, Kazimierz Kolano - członek zarządu, Bogusław Bizior - członek zarządu.