Na uwagę zasługują osiągnięcia drużyny OSP Cholewiana Góra w sportach pożarniczych, która wielokrotnie zajmowała czołowe miejsca w zawodach powiatowych i wojewódzkich. W 2000 r brała udział w zawodach krajowych w następującym składzie: Czesław Rurak - dowódca, Zbigniew Dudzik - mechanik, Adam Sudoł, Daniel Rurak, Witold Majowicz, Zbigniew Koc, Wojciech Dobrowolski, Czesław Piróg, Wiesław Puzio.

07.06.2001 r. jednostka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w następującym składzie: Bolesław Miazgowicz - prezes, Władysław Piróg - naczelnik, Kazimierz Kołodziej - skarbnik, Józef Grabieć - sekretarz, Józef Bajek - gospodarz, Mieczysław Sądej, Czesław Rurak, Jan Kołodziej, Piotr Chamot - członkowie zarządu.

 

Jednostka powstała w 1926 r., liczy 71 członków, posiada remizę oraz samochód „Star", motopompę PO-5 , pływającą Niagarę i Froggy , 2 pompy szlamowe , agregat prądotwórczy.

Zarząd OSP Cholewiana Góra w składzie:

 1. Prezes – Bolesław Miazgowicz
 2. Wiceprezes - Piotr Chamot
 3. Naczelnik – Wiesła Puzio
 4. Zastępca Naczelnika - Zdzisła Socha
 5. Sekretarz – Michał Wasyliszyn
 6. Skarbnik – Mieczysław Kołodziej
 7. Gospodarz – Wacław Bajek
 8. Kronikarz - Jan Kołodziej
 9. Członek zarządu – Krzystof Drelich

Komisja Rewizyjna OPS w składzie:

 1. Przewodniczący – Mieczysław Chamot
 2. Członek –  Marek Grabiec
 3. Członek –  Stanisław Olejarz