Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 1991 - 1996: Antoni Ligas - prezes, Władysław Wieczerzak - naczelnik, Wiesław Drabik - wiceprezes, Stanisław Szostecki - sekretarz, Stanisław Czubat - skarbnik, Tadeusz Szostecki - gospodarz, Franciszek Furtak - członek zarządu.

24.07.2001 r. jednostkę wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie w następującym składzie: Jan Sudoł - prezes, Wiesław Drabik - naczelnik, Franciszek Furtak - gospodarz, Wiesław Dziadura- sekretarz, Stanisław Czubat - skarbnik, Tadeusz Szostecki, Bronisław Marut, Krzysztof Szot - członkowie zarządu. 16 czerwca 2002 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Jata otrzymała sztandar. Jednostka powstała w 1952 r., liczy 46 członków, posiada remizę oraz samochód „Ford Transit" motopąpę PO-5 , pływającą Niagarę , pompę szlamowa i agregat prądotwórczy.

 

Zarząd OSP Jata w składzie:

  1. Prezes –Jan Sudoł
  2. Naczelnik – Tadeusz Gryga
  3. Sekretarz –  Ewa Chawryło
  4. Skarbnik –  Ryszard Trybulski
  5. Gospodarz – Leszek Wąsik

Komisja Rewizyjna OSP  w składzie :

  1. Przewodniczący –  Stanisław Czubat
  2. Sekretarz–  Stanisław Szostecki
  3. Członek – Wiesław Drabik