Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 1991 - 1996: Edward Puzio - prezes, Michał Gil - naczelnik, Eugeniusz Zdeb- gospodarz, Edward Stec - sekretarz, Edward Skiba - skarbnik. W 1994 r. nastąpiła zmiana naczelnika, którym został Piotr Bajek. 09.10.1994 r. jednostka otrzymała sztandar. 29.08.2001 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie w następującym składzie: Edward Skiba - prezes, Piotr Bajek - naczelnik, Władysław Fila - sekretarz, Edward Stec - skarbnik, Eugeniusz Zdeb, Stanisław Kozak, Czesław Duł, Stanisław Rebisz - członkowie zarządu.

Jednostka powstała w 1948 r., liczy 50 członków, posiada remizę oraz samochód „Lublin II".J oraz motopompę PO-5 , pływającą Niagarę , agregat prądotwórczy i piłę spalinową.

Zarząd OSP Nowy Nart  w składzie:

  1. Prezes – Józef Piróg
  2. Wiceprezes - Henryk Chudzik
  3.  Naczelnik – Piotr Bajek
  4. Z-ca Naczelnika – Stanisław Zdeb
  5. Sekretarz – Szczepan Kopeć
  6. Skarbnik – Stanisław Kozak
  7. Gospodarz – Władysław Fila

Komisja Rewizyjna OSP Nowy Nart  w składzie:

  1. Przewodniczący – Mirosław Bajek
  2. Sekretarz – Damian Stec
  3. Członek – Wiesław Fusiek