Jednostka powstała w 1923 r., liczy 48 członków, posiada remizę i samochód Ford Transit 2.0 , który nabyła w 2009 r , ponadto jednostka posiada motopompę PO-5 i pływającą niagarę , piłę spalinową. W 2011 r wyremontowano starą remizę.

07. 06. 2001 r. jednostkę wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie w następującym składzie: Czesław Pasiak - prezes, Janusz Zybura - naczelnik, Jan Całka - sekretarz, Stanisław Słomiany - skarbnik, Janusz Baran - gospodarz, Henryk Laufer, Bogdan Kusik - członkowie zarządu.

 

Zarząd OSP Groble w składzie:

  • Prezes – Mariusz Wojtanowicz
  • Wiceprezes – Henryk Laufer
  • Naczelnik – Adam Baran
  • Sekretarz - Paweł Szewc
  • Skarbnik – Dariusz Słomiany
  • Gospodarz – Zbigniew Kolano
  • Członek - Henryk Olko

Komisja Rewizyjna OSP Groble  w składzie:

  • Przewodniczący –  Krzysztof Wojtanowicz
  • Wiceprzewodniczący – Radosław Woźniak
  • Członek – Tomasz Wraga