Jednostka powstała w 1912 r., liczy obecnie 51 druhów, posiada remizę i 3 samochody: „Jelcz", "Fiat Ducato" i „Lublin III". W 2010 r jednostka nabyła nowoczesny samochód pożarniczy Mercedes-Benz z 5000 litrową beczką, a w roku 2017 samochód Fiat Ducato. Ponadto posiada motopompę PO-5 , pływającą Niagarę i Froggy , 2 pompy szlamowe , motopompę Tohatsu , 3 piły spalinowe, 2 agregaty prądotwórcze. 

 

Zarząd OSP Jeżowe:

 1. Prezes – Leszek Rogala
 2. Wiceprezes - Łukasz Kalinowski
 3. Naczelnik – Michał Piędel
 4. Zastępca Naczelnika - Adam Rurak
 5. Sekretarz – Andrzej Kołodziej
 6. Skarbnik – Tadeusz  Bizior
 7. Gospodarz – Miazga Kazimierz
 8. Członek Zarządu –  Dominik Mul
 

Komisja Rewizyjna  OSP Jeżowe:

 1. Przewodniczący – Kazimierz Kolano
 2. Sekretarz –  Dariusz Olko
 3. Członek – Grzegorz Mazur
 

Na uwagę zasługują osiągnięcia drużyny OSP Cholewiana Góra w sportach pożarniczych, która wielokrotnie zajmowała czołowe miejsca w zawodach powiatowych i wojewódzkich. W 2000 r brała udział w zawodach krajowych w następującym składzie: Czesław Rurak - dowódca, Zbigniew Dudzik - mechanik, Adam Sudoł, Daniel Rurak, Witold Majowicz, Zbigniew Koc, Wojciech Dobrowolski, Czesław Piróg, Wiesław Puzio.

07.06.2001 r. jednostka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w następującym składzie: Bolesław Miazgowicz - prezes, Władysław Piróg - naczelnik, Kazimierz Kołodziej - skarbnik, Józef Grabieć - sekretarz, Józef Bajek - gospodarz, Mieczysław Sądej, Czesław Rurak, Jan Kołodziej, Piotr Chamot - członkowie zarządu.

Jednostka powstała w 1923 r., liczy 48 członków, posiada remizę i samochód Ford Transit 2.0 , który nabyła w 2009 r , ponadto jednostka posiada motopompę PO-5 i pływającą niagarę , piłę spalinową. W 2011 r wyremontowano starą remizę.

07. 06. 2001 r. jednostkę wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie w następującym składzie: Czesław Pasiak - prezes, Janusz Zybura - naczelnik, Jan Całka - sekretarz, Stanisław Słomiany - skarbnik, Janusz Baran - gospodarz, Henryk Laufer, Bogdan Kusik - członkowie zarządu.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 1991 - 1996: Antoni Ligas - prezes, Władysław Wieczerzak - naczelnik, Wiesław Drabik - wiceprezes, Stanisław Szostecki - sekretarz, Stanisław Czubat - skarbnik, Tadeusz Szostecki - gospodarz, Franciszek Furtak - członek zarządu.

24.07.2001 r. jednostkę wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie w następującym składzie: Jan Sudoł - prezes, Wiesław Drabik - naczelnik, Franciszek Furtak - gospodarz, Wiesław Dziadura- sekretarz, Stanisław Czubat - skarbnik, Tadeusz Szostecki, Bronisław Marut, Krzysztof Szot - członkowie zarządu. 16 czerwca 2002 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Jata otrzymała sztandar. Jednostka powstała w 1952 r., liczy 46 członków, posiada remizę oraz samochód „Ford Transit" motopąpę PO-5 , pływającą Niagarę , pompę szlamowa i agregat prądotwórczy.