Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Jeżowem - stan na 2016 r.

  1. Prezes  - Marek Stępak
  2. Wiceprezes - Tadeusz Kołodziej
  3. Wiceprezes - Mieczysław Kołodziej
  4. Komendant Gminny - Leszek Rogala