Jednostka powstała w 2001 r. i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowyr w Rzeszowie 18. 09. 2001 r. w następującym składzie: Zbigniew Chowaniec - prezes, Włacty sław Misiak - naczelnik, Eugeniusz Bednarz - sekretarz, Dariusz Wraga - skarbnik, Mirosła Wojtanowicz - gospodarz, Henryk Cyrana, Janusz Zybura - członkowie zarządu. Jednostka liczy 30 druhów. W 2009 r jednostka nabyła samochód pożarniczy Volkswagen 2.0 T-4 , a w 2010 r oddano do użytku nową remizę OSP ponadto jednostka posiada motopompę PO-5 i pływającą  Niagarę.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 1991 - 1996: Edward Puzio - prezes, Michał Gil - naczelnik, Eugeniusz Zdeb- gospodarz, Edward Stec - sekretarz, Edward Skiba - skarbnik. W 1994 r. nastąpiła zmiana naczelnika, którym został Piotr Bajek. 09.10.1994 r. jednostka otrzymała sztandar. 29.08.2001 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie w następującym składzie: Edward Skiba - prezes, Piotr Bajek - naczelnik, Władysław Fila - sekretarz, Edward Stec - skarbnik, Eugeniusz Zdeb, Stanisław Kozak, Czesław Duł, Stanisław Rebisz - członkowie zarządu.

OSP Stary Nart  26. 07. 2001 r. jednostka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie w następującym składzie: Bronisław Błądek - prezes, Józef Wargacki - naczelnik, Józef Re-hisz - skarbnik, Piotr Bednarz - gospodarz, Franciszek Ligas - sekretarz. Jednostka powstała w 1967 r. i liczy 24 druhów. Jednostka posiada samochód pożarniczy marki Żuk motopąpę PO-5 , W 2011 roku wyremontowano remizę , w której wydzielono garaż na samochód.

Zalesie Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 1991 - 1996: Władysław Guz - prezes, Zdzisław Watras - wiceprezes, Henryk Żak - naczelnik, Jan Smusz - sekretarz, Jan Żak - skarbnik, Marian Marut - gospodarz.
04.11.2001 r. jednostkę wpisano do Krajowego Rejstru Sądowego w Rzeszowie w następującym składzie: Józef Reinberger - prezes, Jan Smusz - naczelnik, Wiesław Szewczyk - sekretarz, Jan Żak - skarbnik, Wiktor Smusz - gospodarz. W 2004 r. nastąpiły zmiany w zarządzie i prezesem został Jan Smusz, a naczelnikiem Henryk Żak. Jednostka powstała w 1968 r., liczy 41 druhów, posiada remizę oraz samochód Volkswagen T-4 2.0 , motopompę PO-5 i pływającą niagarę.

Orkiestra dęta powstała w 1981 r., założycielami byli organista Stanisław Wrona (pierwszy kapelmistrz orkiestry) i ks. prałat Ludwik Bielawski (ówczesny proboszcz parafii Jeżowe). Liczyyła 25 członków. Cześć instrumentów dętych zakupił ks. Bielawski, a pozostali członkowie orkiestry grali na własnych instrumentach. Dla orkiestry pozyskano z wojska płaszcze. Orkiestrę wspomagał też Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Tarnobrzegu, zakupując dla niej kilka instrumentów oraz przekazując cześć mundurów strażackich. Ponadto orkiestra otrzymywała niewielkie wsparcie od Urzędu Gminy Jeżowe.