Od 1 lipca 2021 roku, każdy właściciel i zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Dla budynków istniejących właściciel i zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Dla budynków istniejących właściciel lub zarządca ma obowiązek złożyć deklarację do dnia 30.06.2022 r.
Dla nowo powstałych budynków termin wynosi 14 dni licząc od daty uruchomienia nowego źródła ciepła.

Jak i gdzie złożyć deklarację?

  • w formie elektronicznej (jeżeli masz profil zaufany lub e-dowód)

Złóż deklarację online poprzez portal ZONE: www.zone.gunb.gov.pl. Kliknąć w przycisk "złóż deklarację", system krok po kroku przeprowadzi przez cały proces składania formularza;

  • w formie papierowej

Wypełniony dokument złóż osobiście w Urzędzie Gminy Jeżowe biuro nr 9 lub wyślij listem na adres: Urząd Gminy w Jeżowem, 37-430 Jeżowe 136A.


Formularz A – budynki i lokale MIESZKALNE


Formularz B – budynki i lokale NIEMIESZKALNE

 


Przykład poprawnie wypełnionej deklaracji A


Przykład poprawnie wypełnionej deklaracji B