W skład sołectwa wchodzą:

  1. Sibigi
  2. Zagórzany

Sołtys: Krzystof Sibiga

Powierzchnia: 5,18 km²

Liczba mieszkańców: 239  (stan na 31 grudnia 2016)