Sygnał alarmowy w przypadku zagrożenia może być nadany przez telefon, syreną, ruchome środki nagłaśniające, radio („Leliwa” - 93,5 MHz, „Rzeszów” - 102,9 MHz) lub telewizję regionalną - TV Rzeszów).

Stan zagrożenia

W przypadku stanu zagrożenia TŚP należy:

  • włączyć odbiorniki radiowe i TV na program lokalny w celu wysłuchania komunikatów ostrzegawczych, stosować się do poleceń nadawanych przez obronę cywilną
  • wyłączyć urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, zamknąć i uszczelnić wszystkie otwory wentylacyjne, okna i drzwi
  • domowników przeprowadzić na wyższe lub niższe kondygnacje – w zależności od rodzaju TŚP (ewentualnie ewakuować się ze strefy skażonej poprzecznie do kierunku wiatru)
  • przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych na wypadek przeniknięcia gazu do wnętrza pomieszczeń
  • powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu i picia
  • w zależności od okoliczności powiadomić straż pożarną tel. 998  oraz policję /KPP Nisko/ tel. 997, 15-8412046, 15-8775310 lub Posterunek Policji w Jeżowem tel. 15-8794307

Numer alarmowy w/w służb to 112 (numer alarmowy Centrum Powiadamiania ratunkowego – można dzwonić z każdego telefonu) do czasu odwołania alarmu przebywać w uszczelnionych pomieszczeniach po odwołaniu alarmu pomieszczenia dokładnie przewietrzyć.

Odwołanie alarmu

Z chwilą odwołania alarmu należy niezwłocznie przystąpić do:

  • prowadzenia zabiegów sanitarnych, odkażania pomieszczeń, sprzętu i materiałów (poprzez wietrzenie, ścieranie, zmywanie, płukanie)
  • usunięcia nieprzydatnych materiałów (żywności, wody, itp.)
  • podporządkowanie się zaleceniom specjalistycznej kontroli