Stowarzyszenie Ofiar Wysiedleń Niemieckich
adres: Jeżowe 136A/12, 37-430 Jeżowe
Prezes: Wiesław Olko
KRS: oooo285950

Cele Stowarzyszenia:

  1. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem grupy ofiar przesiedleń niemieckich, jak i tych bezpośrednich tak i pośrednich (dzieci, wnuki, krewni itp.) mających trudną sytuację materialną, zdrowotną i rozwojową (osoby samotne, rodziny wielodzietne, niepełnosprawni itd.).
  2. Dbałość o rozwój wsi wysiedlonych z Gminy Jeżowe tj. Cholewiana Góra, Jata, Stary i Nowy Nart, Sójkowa, Pogorzałka i Zalesie oraz przysiółki wsi Jeżowe: Błądki, Kameralne, Kowale, Okolisko, Zagościniec, Zagrody.
  3. Gromadzenie i zabezpieczenie wartości kulturowych i pamiątek z w/w miejscowości.
  4. Współudział w inicjowaniu i koordynacji świąt i rocznic związanych z dziejami w/w miejscowości.
  5. Zabieganie o zachowanie faktów historycznych tych wysiedleń.
  6. Współpraca i utrzymanie kontaktów z byłymi mieszkańcami w/w miejscowości a mieszkającychmi obecnie w innych częściach kraju i za granicą.