Klub Kolarski Jeżowe w Jeżowem
adres: Jeżowe 178, 37 - 430 Jeżowe
Prezes: Bogdan Kozłowski
Regon: 369305914

Celem Klubu jest:

  • 1) propagowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia poprzez jazdę na rowerze i sportowe wspołzawodnictwo;
  • 2) promocja kolarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • 3) promowanie turystyki roweroweji sportów rowerowych wśród dzieci , młodzieży i dorosłych;
  • 4) działanie nz rzecz rozwoju wszystkich odmian kolarstwa, innych sportów rowerowych oraz szeroko pojętej turystyki rowerowej;
  • 5) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości czlonków poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu;
  • 6) rozwój i integrowanie środowiska rowerowego;
  • 7) propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • 8) rozwijanie zainteresowań turystyką rowerową, kulturą fizyczną i rekreacyjnym uprawianiem sportu;
  • 9) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju;
  • 10) promocja w szczególności gminy Jeżowe, Powaitu Niżańskiego oraz Województwa Podkarpackiego w środowisku kolarskim i turystycznym.