Poszukujemy właściciela zabłąkanego psa, który przebywa w miejscowości Groble na ul. Nowa.

Zapraszamy wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

Paniom i Panom Sołtysom z terenu Gminy Jeżowe składamy życzenia pomyślności i sukcesów w pracy na rzecz swojego środowiska oraz wytrwałości w rozwiązywaniu spraw społeczności lokalnej.

Zamieszczamy skan komunikatu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

W związku z awarią zasilania w energię elektryczną rejonu Jeżowe – Pikuły informujemy, że do czasu usunięcia awarii może wystąpić spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej dla całej gminy Jeżowe.

Zgodnie z informacją zakładu energetycznego planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej może potrwać do godziny 15:00.