W dniu 17 lipca zakończył się I etap procedury konkursów na dyrektorów szkół podstawowych i zespołów szkół w gminie Jeżowe.

Zgromadzenie zakonne Sióstr od Aniołów, które w Jeżowem - Kowalach prowadzi  Anielskie Centrum Integracji, zaprasza na spotkanie organizacyjne pierwszego Klubu Seniora w naszej gminie.

21 czerwca br. w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowem”. W imieniu Województwa Podkarpackiego umowę podpisali Maria Kurowska- Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego i Stanisław Kruczek- Członek Zarządu, natomiast Gminę Jeżowe reprezentowali Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Skarbnik Gminy Wiesław Łach.

Dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców z band OUN-UPA na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto obchodzone corocznie 11 lipca, poświęcone pamięci Ofiar rzezi wołyńskiej i mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej w Małopolsce Wschodniej. Święto ustanowione na mocy uchwały Sejmu z dnia 22 lipca 2016 roku.

W dniu 25 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Skarbnik Gminy Wiesław Łach podpisali umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie projektu pt. „Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeżowe”.