14 Lipca 2019 r. (niedziela) w Jeżowem odbył się III Maraton Rowerowy pn. Jeżowe MTB Race. Organizatorem był Klub Kolarski Jeżowe.

21 lipca 2019 roku, w Starym Narcie odbyło się poświęcenie i przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W czerwcu br. zakończyła się realizacja zadań w ramach projektu „Rozwój bazy edukacji ekologicznej z elementami chemii i fizyki- w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum”. Zwieńczeniem wspólnej, wielomiesięcznej pracy nauczycieli i uczniów był piknik Rodzinno- Ekologiczny, na którym podsumowano podejmowane działania ekologiczne.

Gmina Jeżowe otrzymała dofinansowanie na „Zakup instrumentów dla SSM I st. w Jeżowem” w ramach Programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wójt Gminy Jeżowe informuje o naborze wniosków na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w 2019 r.