Zwycięstwem Zbigniewa Wyki - Sołtysa Sołectwa Jeżowe Kameralne i Sołectwa Jeżowe Kameralne zakończył się I etap (powiatowy) podkarpackiego plebiscytu na Sołtysa Roku 2018 i Sołectwo Roku 2018 organizowanego przez Gazetę Codzienną Nowiny. Plebiscytowi patronuje Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart w dniu 10 maja 2018 roku wydała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19 w województwie podkarpackim na odcinku Jeżowe – Kamień”  poprzez budowę na tym odcinku ciągu pieszo rowerowego o długości 1679 metrów i szerokości 3,5 metra (ciąg rowerowy o szerokości 2 metrów o nawierzchni bitumicznej i ciąg pieszy o szerokości 1,5 metra o nawierzchni z kostki brukowej).

W dniu 20 maja 2018 roku w Nowym Narcie był obchodzony Jubileusz 70 - lecia powstania i działalności Jednostki OSP Nowy Nart, w trakcie którego został poświęcony i przekazany jednostce nowy lekki samochód pożarniczy. Dzień świętowania Jubileuszu jednostki został połączony z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. M.B. Nieustającej Pomocy w Nowym Narcie, którą celebrował proboszcz parafii Ks. Mariusz Bajak wraz z  Ks. Grzegorzem Stępniem - proboszczem parafii w Cholewianej Górze.  Po Mszy Świętej na placu przy remizie OSP, odbyły się uroczystości poświęcenia i przekazania nowego samochodu strażackiego, zakupionego dla jednostki OSP Nowy Nart. Poświęcenia dokonał Ks. proboszcz Mariusz Bajak, a Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak przekazał kluczyki do samochodu pożarniczego na ręce Józefa Piroga - Prezesa OSP Nowy Nart  oraz Piotra Bajka - Naczelnika OSP Nowy Nart. Samochód został zakupiony ze środków własnych Gminy Jeżowe i z Funduszu Sołeckiego sołectwa Nowy Nart za 139 tys. 900zł. zł. (w tym 20 tys. zł. z Funduszu Sołeckiego sołectwa Nowy Nart). Ojcem Chrzestnym dla samochodu został Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe Mirosław Bajek, który nadał mu imię „Mieczysław”, na cześć zmarłego proboszcza parafii Nowy Nart Ks. Mieczysława Tomonia.

Szczególne wyróżnienie spotkało Jednostkę OSP Nowy Nart, która została odznaczona Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwałę w tej sprawie podjęło Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP

Z okazji Powiatowego Dnia Strażaka odznaczono zasłużonych i wyróżniających się Druhów odznaczeniami nadanymi przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych PR. Starosta Niżański Robert Bednarz wręczył wyróżnienia dla „Strażaka Powiatu Niżańskiego 2018”, którym został Dh. Kazimierz Miazga z OSP Jeżowe, natomiast wyróżnienie honorowe za wieloletnią działalność na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymał Dh. Michał Piędel z OSP Jeżowe.

Pełna lista odznaczonych w pliku do pobrania

Uroczystości jubileuszowe swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście w osobach: Marcin Warchoł - Wiceminister w Ministerstwie Sprawiedliwości, Mieczysław Golba - Senator RP, Zbigniew Chmielowiec - Poseł na Sejm RP. Senator Janinę Sagatowską i Posła Mieczysława Miazgę reprezentowali Dyrektorzy Biur. Ponadto wśród gości znaleźli się samorządowcy reprezentujący Samorząd Województwa Podkarpackiego, Powiat Rzeszowski i Powiat Niżański, burmistrzowie i wójtowie sąsiednich gmin i wszyscy radni Rady Gminy Jeżowe. Przedstawiciele zawodowych służb mundurowych byli reprezentowani przez Komendanta Powiatowego PSP w Nisku bryg. Krzysztofa Skrzypka, zaś strażaków ochotników reprezentowali: Jan Pac - Członek Zarządu Głównego ZOSP RP i  Gabriel Waliłko - Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP. W uroczystości uczestniczyli także reprezentanci strażaków z całego powiatu niżańskiego. W oficjalnej i liturgicznej części uroczystości wystąpiła Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe, a po wspólnym obiedzie Jubilatom i Gościom czas umiliła kapela ludowa "Jeżowianie"

Uroczystość, we współpracy z Gminą Jeżowe i GCK Jeżowe, zorganizowała jednostka OSP Nowy Nart

Fot. Zbigniew Bednarz

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 18 maja 2018 r. przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnik ma obowiązek zgłoszenia pomocników, z którymi zawarł umowę o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS.

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem przedsiębiorców w zakresie danych we wpisach CEIDG informujemy, że przez kilka dni po 19 maja przedsiębiorcy będą mogli uzupełnić dane we wpisie, gdyż wpisy będą usuwane stopniowo poczynając od tych, które zawierają najmniej danych. Wykreśleniu będą podlegać te wpisy, które nie umożliwiają identyfikacji przedsiębiorcy. W pierwszej kolejności wykreślone zostaną wpisy od lat nieaktywne, w których nie dokonywano żadnej modyfikacji po 1 stycznia 2012 r. Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej.