Drodzy Kapłani, pracujący w parafiach gminy Jeżowe,
Drodzy Kapłani Rodacy i Przyjaciele, pracujący tam, dokądkolwiek Bóg Was posłał !

Informujemy, że wydłużono termin składania prac w ramach konkursu plastycznego promującego obszar LGD pt. „Maskotka Powiatu Niżańskiego” do dnia 24 kwietnia 2020 r.

W związku z nasilającymi się w ostatnim czasie przypadkami wypalania traw informuje się wszystkich Mieszkańców Gminy Jeżowe o bezwzględnym zakazie wypalania traw na nieruchomościach gruntowych oraz o konsekwencjach prawnych w przypadku stwierdzenia wypalania traw.

Z okazji Światowego Dnia Służby Zdrowia oraz Dnia Pracownika Służby Zdrowia, przypadającego na dzień 7 kwietnia, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia, wytrwałości, optymizmu, pogody ducha, a przede wszystkim satysfakcji z trudnej, ale jakże ważnej pracy.

Od 31 marca do 29 maja 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.