W dniu 11 listopada w Jeżowem odbyły się Gminne Obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Gmina Jeżowe informuje, że zakończono realizację zadania pn.  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżowe” w roku 2019 zrealizowanego przy udziale środków z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak oraz Przewodniczący Rady Gminy Marian Koc złożyli Panu Edwardowi Szotowi serdeczne podziękowania za długie lata sumiennej, uczciwej i odpowiedzialnej pracy na stanowisku Przewodniczącego Leśnej Wspólnoty Gruntowo Serwitutowej wsi Jeżowe.

W związku z wydaniem decyzji odnośnie stypendium szkolnego wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek o stypendium szkolne, proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Jeżowe, pok. 3 w godz. 7.30-15.30 celem odebrania decyzji.