Z okazji Dnia Przedszkolaka składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim dzieciom.

Informujemy, że Powiat Niżański organizuje w szkołach konkurs plastyczny „Odnawialne źródła energii – szansa na przyszłość” mający na celu pogłębianie świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Powiatu, w szczególności poszerzanie wiedzy i praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W dniu 15 września br. na stadionie Sparta odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy "Sparta" Jeżowe. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury- Rafał Weber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości- Marcin Warchoł, Dyrektor Biura Poselskiego Mieczysława Miazgi – Sławomir Spaczyński oraz Starosta Powiatu Niżańskiego- Robert Bednarz.

W poniedziałek 16 września przy budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżowem odbyły się obchody Dnia Pierwszej Pomocy połączone z otwarciem nowej podstacji miejsca stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego na terenie naszej gminy.

8 września 2019 na stadionie sportowym w Krzeszowie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, w których brały udział najlepsze drużyny kobiece i męskie z jednostek powiatu niżańskiego. Organizatorem zawodów była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Nisku i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nisku, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Nisku oraz samorządów gminnych.