19 marca to bardzo ważna data dla całego naszego społeczeństwa, bowiem mija 465 lat od założenia miejscowości Jeżowe. Taki dzień jak dziś, skłania do zadumy, refleksji i historycznego podsumowania ludzkich działań, inicjatyw na rzecz drugiego człowieka, na rzecz swojej miejscowości.  Warto zatrzymać się i wrócić myślami do tego momentu, w którym  wszystko się zaczęło.

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił przetarg na wykonanie zadania pn. "Modernizacja gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy "Sparta" Jeżowe".

6 marca w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie 58 samorządowców odebrało promesy przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Paniom i Panom Sołtysom z terenu Gminy Jeżowe składamy życzenia pomyślności i sukcesów w pracy na rzecz swojego środowiska oraz wytrwałości w rozwiązywaniu spraw społeczności lokalnej.

Z okazji DNIA KOBIET Wszystkim Paniom w Gminie Jeżowe życzymy radości, wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia oraz realizacji wszelkich dobrych zamierzeń i planów w życiu osobistym, rodzinnym i społecznej aktywności.