Wójt Gminy Jeżowe informuje, iż na terenie Gminy planowana jest akcja odkomarzania.

W związku z zaobserwowanymi w ostatnim czasie aktami wandalizmu, apelujemy do wszystkich mieszkańców o zwracanie uwagi na akty chuligaństwa, które mają miejsce na terenie naszej gminy.

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs pn. Historyczny Mural - 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy.

W gminie Jeżowe odnotowano najwyższą frekwencję w powiecie niżańskim, wyniosła 68,08%.