Za nami XXVIII edycja Wakacjonaliów, czyli popularnych Dni Jeżowego. Po dwóch latach pandemicznej przerwy do naszej gminy wróciła największa impreza plenerowa. Jak co roku patronat nad naszą imprezą objął Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak. O tym, że była ona gorąco wyczekiwana przez mieszkańców całej okolicy, świadczy bardzo wysoka frekwencja – publiczności nie straszna była nawet niesprzyjająca pogoda. Choć wydawać by się mogło, że deszczowa aura zaczęła już wpisywać się w tradycję Wakacjonaliów, to jednak lekka mżawka nie przeszkodziła we wspólnej zabawie.

Na terenie naszej Gminy w miejscowości Jeżowe (okolice kościoła) błąka się pies. Posiada czerwoną obrożę.

W dniu dzisiejszym pod hasłem „Maryja znakiem nadziei i pokoju” wyruszyła XXXIX Piesza Pielgrzymka ze Stalowej Woli na Jasną Górę. Pątnicy będą szli dziewięć dni i dotrą do sanktuarium w Częstochowie 12 sierpnia.

Wszystkim Pielgrzymom wędrującym do Matki Bożej, zwłaszcza z terenu naszej gminy, pragnę życzyć wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, wytrwałości na szlaku, a także sił w pokonywaniu swoich słabości. Niech Jasnogórska Pani, ma Was w swojej opiece.

 

Projekt pt. "GWIAZDY KARIERY" skierowany do kobiet powyżej 30 roku życia 

Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy.