Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Stary Nart
adres: 37 - 430 Jeżowe, Stary Nart 57
Prezes: Aldona Klecha
KRS: 0000614931

Centrum Realizacji Inicjatyw "Animus" w Jeżowem
Adres: Jeżowe 395 A, 37-430 Jeżowe
Prezes: Zbigniew Bednarz
KRS 409024

Niezależne Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „PUŁAP” w Jeżowem
37-430 Jeżowe, Jeżowe 618A
Prezes: Rafał Walczyk
KRS 0000465065

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej „Nadzieja”
adres: 37-430 Jeżowe 54
Prezes: Anna Stec
KRS - 0000355484

Stowarzyszenie Klub Młodego Strażaka
adres: 37-430 Jeżowe, Cholewiana Góra, ul. Młynarze 27
Prezes: Michał Wasyliszyn
KRS: 0000562054