Obecnie na terenie gminy Jeżowe dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizowane są trzy inwestycje drogowe.

W dniu 12 maja w budynku Urzędu Gminy Jeżowe została podpisana umowa na budowę nowych dróg gminnych obejmująca zadania pn.:

W dniu wczorajszym, tj. 21 kwietnia, Pan Premier Mateusz Morawiecki przyznał kolejne środki na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych), w ramach którego Gmina Jeżowe na budowę trzech nowych dróg otrzymała dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych, tj. w kwocie 3 325 655,82 zł.