W skład sołectwa wchodzą:

    Kameralne
    Okolisko
    Walisko
    Zagrody

Sołtys: Zbigniew Wyka

Powierzchnia:  6,82 km²

Liczba mieszkańców: 720 (stan na 31 grudnia 2017)