Obecny kościół parafialny został wybudowany w 1981 r. Służył on jako kaplica dojazdowa parafii pw. Narodzenia NMP w Jeżowem. Poświęcony został w 1985 r. przez bpa Stefana Moskwę. Na przestrzeni lat 1995-2008 przy kościele tym wymieniono okna, ocieplono mury, wykonano elewację, ułożono marmurową posadzkę, wokół kościoła wykonano chodnik z kostki brukowej, a ostatnio całkowicie wymieniono konstrukcję dachową i położono nową blachę. Parafia została erygowana 25 października 2009 r.

Strona internetowa