Jata - powstała jako wieś królewska na dobrach jeżowskich. Pierwsze informacje o miejscowości pochodzą z 1707 roku z ksiąg metrykalnych ówczesnej Parafii Jeżowe. Od 1919 miejscowość jest siedzibą rzymskokatolickiej parafii Matki Bożej Różańcowej w Jacie.

Pierwszy kościół zaczęto budować w 1913 roku, jednak budowę dokończono dopiero po I wojnie światowej w 1929 roku. Niestety ten kościół został zburzony w czasie II wojny światowej, a po wojnie w 1950 roku powstała kaplica w Jacie z muru pruskiego. Obecna świątynia została oddana do użytku w 1976 roku. W 1952 powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Jacie. Straż posiada remizę z wieżą i samochód pożarniczy ciężarowo osobowy, w budynku znajduje się świetlica wiejska i biblioteka gminna. We wsi funkcjonuje Zespół Szkół w Jacie, który wraz z przedszkolem w Zalesiu jest placówką oświatową dla trzech miejscowości Jaty, Sójkowej i Zalesia. We wsi działa leśna wspólnota serwitutowa. W latach 1954–1961 wieś była siedzibą władz gromady Jata, po jej zniesieniu w gromadzie Jeżowe, obecnie należy do gminy Jeżowe. Wieś położona jest w zachodniej części Gminy Jeżowe, wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 861 Kopki - Bojanów. Wieś charakteryzuje się dość gęstą zabudową.

 

Sołtys: Jan Sudoł

Powierzchnia: 6,71 km²

Liczba mieszkańców: 609  (stan na 31 grudnia 2017)